احداث 32 زورخانه دانش‌آموزی درمراکز استان‌های کشور 1391
وزیر آموزش‌و‌پرورش با تاکید بر ترویج ورزش باستانی و زورخانه‌ای دربین دانش‌آموزان از احداث 32 زورخانه دانش‌آموزی در مراکز ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌های کشور توسط سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس خبر داد.
متن کامل در ادامه مطلب

درنخستین گردهمایی معاونان تربیت بدنی وسلامت ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌های کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران با اشاره به تاثیر فعالیتهای این معاونت در دوران تحصیل دانش‌آموزان گفت: معاونت تربیت بدنی و سلامت با سه اداره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، بهداشت و سلامت درحوزه معاونت و متناظر با آن سه اداره در ادارات کل آموزش وپرورش استانها باید برنامه‌ریزی دقیقی درحوزه فعالیتهای تربیتی و و ورزشی صورت گیرد. 

وی تصریح کرد: آموزش‌وپرورش باید دانش آموزان سالم تربیت کند که بتوانند درجامعه زندگی کنند ودچار رفتارهای سو اجتماعی نگردند.


منبع خبر : وزارت آموزش و پرورش


برچست ها :